FollowUp

Weekendowe spotkania kontynuacyjne dla absolwentów warsztatów Be Free oraz obozów uczniostwa to zaproszenie do wzrastania w uczniostwie, wierze i poznaniu Jezusa Chrystusa. Celem tego cyklu szkoleniowego jest umożliwienie „trwania w nauce apostolskiej, wspólnocie, łamaniu chleba i w modlitwie” (Dz.Ap. 2, 42). Pragniemy wzajemnie wspierać się w naśladowaniu Chrystusa, uczyć się prowadzenia ludzi do wiary i w wierze w Niego, dbania o rozwój wspólnoty i ewangelizacji. Gościem specjalnym większości weekendów jest mówca warsztatów Be Free: Reinhard Hirtler. Oprócz niego usługiwać będą również inni liderzy lokalni i liderzy polskich kościołów.

Więcej informacji oraz daty aktualnych wydarzeń na stronie FollowUp.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, napisz do nas.