Klub Netanel

Zaczęło się od pojedynczych wydarzeń, organizowanych dla dzieci mieszkających przy jednej z legnickich ulic, ulicy Tarnopolskiej. Poprzez inicjowanie kontaktów, wspólne zabawy i rozmowy z dziećmi i ich rodzicami, zrodził się pomysł klubu Netanel. Naszym pragnieniem jest niesienie pomocy dzieciom z miejsc wykluczonych społecznie. Świadomie naśladując Jezusa każdego dnia, pragniemy w praktyczny sposób okazywać radykalną miłość, którą Bóg okazał nam, jako pierwszy. Nie zamierzamy ograniczać się jedynie do organizacji festynów, sporadycznych zajęć dla dzieci, to był dopiero początek. Naszym celem jest prowadzenie całotygodniowego klubu, gdzie dzieci będą mogły otrzymać pomoc w nauce, możliwość rozwijania swoich talentów, ciepły posiłek, pomoc materialną dla swoich rodzin, a przede wszystkim miłość i nadzieję na ich lepszą przyszłość.

W ramach klubu „Netanel” chcemy:
– organizować dzieciom warsztaty, zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, festyny;
– rozpoznawać potrzeby i zorganizować pomoc dzieciom i ich rodzinom, w tym pomoc materialną i duchową;
– mieć wpływ na młode pokolenie i kształtować w nich postawę szacunku do siebie nawzajem i innych osób;
– być nośnikiem ewangelii dla młodego pokolenia;
– pobudzać dzieci do kreatywności i stwarzać im warunki do twórczego działania;
– kreować młode pokolenie ludzi żyjących pełnią życia tak, aby wspaniały Boży plan nabrał realnego wymiaru w ich życiu.

Dotychczasowe działania klubu „Netanel”:
– organizacja festynów dla dzieci ich rodzin;
– organizacja cyklicznych pozalekcyjnych zajęć weekendowych, warsztatów, wycieczek;
– pogłębianie relacji z dziećmi i ich rodzinami.

Plany na przyszłość:
– organizacja całotygodniowego planu zajęć dla dzieci z ofertą dla rodziców;
– rozwój działalności klubu w oparciu o etatowych pracowników oraz pracę wolontariuszy.
– rozszerzenie oferty zajęć o zajęcia dla rodziców.

Więcej informacji oraz aktualne sprawozdania z naszej pracy znajdziesz tu:
https://clubnetanel.wordpress.com/

Pracę z dziećmi możesz wspierać poprzez darowiznę celową.
Przelew bankowy
UPEWNIJ SIĘ, ŻE TWOJA WPŁATA JEST OPISANA: "DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE - KLUB NETANEL"
Bank Pekao S.A.
PL 56124014731111001067715469
Możesz także wpłacać na konto walutowe w euro: PL 80124014731978001067715531
Odbiorca:
Fusion Polska
ul Św. Wojciecha 9 of/7
59-220 Legnica

Możesz również przesłać darowiznę poprzez PayPal oraz bezpośrednio kartą kredytową i debetową (nie musisz posiadać zarejestrowanego konta w PayPal!). W tym celu wybierz zakładkę WSPARCIE i kliknij „Przekaż darowiznę”. Pamiętaj, aby opisać swoją darowiznę „na cele statutowe – Klub Netanel”.